BỘ THIẾT BỊ ĐO KĨ THUẬT SỐ TÍCH HỢP THIẾT BỊ KHẢO SÁT DÒNG QUANG ĐIỆN CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH KHÔNG DÂY
- CON LẮC ĐƠN, CON LẮC LÒ XO
THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ