VIDEO + HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
Bộ thu nhận số liệu
Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
Thí nghiệm con lắc đơn
STEM – Lên men lactac tạo sữa chua
Bài thí nghiệm Pháo di động bắn trúng mục tiêu